Аз обичам София

» начало

УСЛУГИ ЗА ХОРАТА


Контрол над качеството на услугите

Ще  превърна в  публичен ангажимент на общината качеството на обществените услуги, като предложа общинския съвет да създаде постоянна комисия,  ангажирана с  посредничество между потребителите и операторите на общински услуги - еднолични търговски дружества с общинско имущество, търговски дружества с общинско участие, общински предприятия и лица, предоставящи услуги по договори за обществени поръчки и концесионни договори:

 • Столична компанията за градски транспорт;

 • Топлофикация;

 • Софийска вода;

 • Фирмите за дейностите по сметопочистване, сметоизвозване и обезвреждането на битови отпадъци;

 • Фирми, управляващи паркингите и паркоместата, собственост на Столична община;

 • Фирми за охрана на обекти публична общинска собственост.

Ще сформирам Консултативен обществен съвет, съставен от представители на асоциациите на потребителите, представители на асоциации на етажната собственост, домоуправители и експерти в отделни области. Общественият съвет ще участва и ще инициира консултации, свързани със стандартите на обществените услуги, предоставени от изброените по- горе оператори, като ще осигурява граждански мониторинг върху качеството на предоставените от операторите услуги.

Във връзка с изтичащите през 2008 и 2009 година концесионни договори за чистотата за районите: Люлин, Овча купел, Витоша, част от Триадица  и  район Младост ще организирам конкурентни и прозрачни тръжни процедури, като така ще осигуря максимално ниска цена за услугата и високо качество. Ще въведа безусловен  контрол върху изпълнението на новите договори, за да бъде защитен интересът на столичани. Ще създам публично достъпен общински концесионен регистър, включително и чрез Интернет.

Ще установя стриктен контрол над общинските услуги и концесии

Чрез:

 1. Изграждане на стандартни процедури за ефективен и строг надзор над концесионерите, на услугите, предоставени чрез обществени поръчки от частни фирми;

 2. Публичност на условията за контролиране и прекратяване на концесиите, които ще са неразделна част от тръжните условия и ще са неизменен елемент от договорите с операторите;

 3. Предоставяне на банкови гаранции от страна на фирмите за добро изпълнение на възложените от общината услуги, като неразделна част от договорите за обществени поръчки;

 4. Изграждане на система за ефективна мотивация на звеното за контрол над концесионните договори и ефективни способи за въздействие чрез принуда върху концесионерите и обществените поръчки;

 5. Изграждане на ефективна административна експертиза за определяне и защита на интересите на гражданите при предоставянето на услуги, предоставени от общината на концесия или предоставяни от фирми собственост на общината;

 6. Ефективна система за мониторинг изпълнението на договорите и събиране и отговор на сигнали, постъпили от гражданите;

 7. При необходимост ще ползвам специализирани експертни фирми за наблюдение на качеството на услугите;

 8. Ще създам условия за прозрачност в работата между общината и частния сектор, като изискам всички фирми, които правят бизнес с общината, да декларират чист произход на капитала-така, както изисква БНБ от търговските банки, за да им предостави лиценз за дейност.

Ще подобря чистотата на града като:

 1. Ще внеса промени в договора за обществена поръчка, като предвидя ежедневно почистване и миене на пешеходни улици и зони;

 2. Ще осигуря редовно почистване и миене на всички улици по публично оповестен график, залегнал в договора за обществена поръчка;

 3. Ще осигуря ефективно прилагане на наредбата за чистотата в София и подобряване на ролята на инспектората на Столична община;

 4. Ще осигуря периодично събиране и извозване до определени депа: на строителните отпадъци, електрическите батерии и акумулатори, излезлите от употреба електрически уреди, биологичните отпадъци.

 5. Ще засиля ролята на гражданите в сигнализирането и санкционирането, като ще създам стимули за това;

 6. Ще осигуря инсталирането на камери за видеонаблюдение, включително и над замърсяването от гражданите в пешеходните зони;

 7. Ще назнача повече контрольори на чистотата и ще стимулирам ефективно дейността им.

Водата на града

Качествата на питейната вода на града е една от най-важните услуги, която общината осигурява в момента чрез концесионера „Софийска вода” АД. Както е добре известно сключеният през 1999 г. договор за концесия не защитава добре интересите на гражданите. Налице е неизпълнение от страна на концесионера на условията за инвестиции, за качество на услугата и за физическите загуби при доставката на вода. Резултатът е, че гражданите ползват недостатъчно качествена вода, за която заплащат твърде висока цена.

Ангажирам се да отстраня този нежелан от гражданите на София резултат, за които настоящата кметска администрация нехае.

Топлината на града

Възстановяването на доверието на гражданите към “Топлофикация” АД е от огромно значение за успеха на оздравителната програма на дружеството. Ангажирам се да съдействам за постигане на това. Ще съдействам “Топлофикация” АД да получи по-благоприятно ценово третиране от страна на „Булгаргаз”, като един от най-големите потребители на гориво. В допълнение, ще осигуря прозрачна и конкурентна процедура за избор и назначаване на специализирана компания с безупречна международна репутация, която да управлява дружеството по съгласуван с акционерите (Столична община и Министерство на икономиката) бизнес-план.  Така ще осигуря условия фирмата да се управлява ефективно преди да се предприеме нейната приватизация. Ще осигуря прозрачност, конкуренция и контрол в дейността на дружеството. Ще назнача ежегоден международен одит на компанията и ще изискам тя да се отчита на гражданите, като дружество, регистрирано на Българска фондова борса.Програма:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb

КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL