Аз обичам София

» начало

ЧИСТ ГРАД


Управление и депониране на сметта

Управлението на отпадъците на Столичната община не предполага само построяването на един завод или друго съоръжение за третирането им, а  изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците. Системата включва освен изграждане на съоръженията и инсталациите за третиране на различните видове отпадъци, така също и мерки, които общината трябва да предприеме за формиране на нова екологична култура със средносрочен хоризонт, създаването на навици за разделно събиране на отпадъците и тяхното оползотворяване чрез провеждане на информационни кампании и образователни програми сред населението, както и стриктен контрол от страна на Столична община на функционирането на цялостната система.

Мерките, които ще предприема, са следните:

 1. Прекратяване на балирането на отпадъците като една изключително скъпа, нерационална и ненужна операция по третирането им, след получаване на разрешение от компетентните органи (МОСВ, РИОСВ-София) за използване на свободния капацитет на съществуващото депо до кв. Суходол в рамките на около 1,5 година.

 2. Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на финансиране за изграждане на екопарк- Суходол, разположен на територията на депото, след преустановяване на функционирането му.

 3. Незабавно предприемане на мерки за намаляване на количествата на генерираните отпадъци, чрез оптимизирам системите за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, въвеждане на домашното компостиране, оползотворяване на „зелените отпадъци” от парковете и градинките съвместно с утайките от ПСОВ, Кубратово и използването им за рекултивация на нарушени терени и изграждане на „зелени пояси” около гр. София.

 4. При разработването на пред-проектното проучване на инвестиционния проект  за управление на отпадъците на СО ще настоявам като основен приоритет да бъде изведено осигуряването на площадка за фабриката за разделяне и третиране, и изграждане на ново депо за битови отпадъци (като задължителен елемент от бъдещата система), с което кризисната ситуация ще бъде преодоляна в срок до 2009 г.

 5. Ще предложа на СОС всички площадки, на които са разположени в миналото съоръжения за третиране на отпадъци, да бъдат обособени като зони за рекултивация и по-късно да бъдат изградени екопаркове със средства по програми на Европейския съюз.

 6. Ще предприема необходимите стъпки за осигуряване на финансиране на проекта за управление на отпадъците на град София от Европейските фондове, което ще гарантира ниска данъчна тежест. Цялостното изграждане на системата за управление на отпадъците ще приключи в рамките на моя мандат.

 7. Ще намаля таксата смет за софиянци за 2008 г. при отваряне на депото до кв. „Суходол”;

 8. Ще стартирам процедурата по проектиране и изграждане на сметище край София в срок до 18 месеца;

 9. Ще осигуря изграждане на завод за разделяне и третиране на сметта край София за срок до 2 години;

 10. Ще намаля цената на сметосъбирането и ще подобря качествата на услугата, предоставяна от концесионерите до изтичане на договорите;

 11. Ще подготвя и предложа на СОС конкурентна и прозрачна процедура за провеждане на търговете за обществени поръчки за сметосъбиране и почистване на улиците през 2008 и 2009;

 12. Ще предложа нова данъчна политика с цел повече диференциация спрямо количеството генерирана смет;

 13. Ще предоставя възможност на етажната собственост за сключване на договори за сметосъбиране с лицензирани фирми за чистота за сметка на такса смет от 2008 г.;

 14. Ще предложа въвеждане на пилотен проект за събиране на сметта в определен район на града чрез продажба на чували от оторизирана от общината фирма с включена в цената такса за сметосъбиране (по примера на Брюксел).

 15. Ще предприема кампания за гражданска подкрепа на чистотата и разделното събиране и въвеждане на система за домашно компостиране.
Програма:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb
КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL