Аз обичам София

» начало

СПОКОЙНА СОФИЯ


Категорично споделям общото мнение на софиянци, че градът ни не е сигурно място за живеене и проблемът за постигане на сигурност на хората в София е от първостепенна важност.

Ще направя града по-сигурен и спокоен

Като се ангажирам:

 1. Да осигуря нулев толеранс от страна на органите на реда при неспазване правилата за движение и паркиране в града;

 2. Като кмет на Столична община да издам заповед, с която ще задължа Началника на Столична полиция да следи за спазването на Наредбите на общината за обществения ред, за транспорта, за зелените системи и за търговията;

 3. Да предложа продължаване и актуализиране на подписания през 2004 г. договор за съдействие и съвместни действия между Столична община и Столична полиция и продължаване приложението на концепцията „Полицията близо до общество”;

 4. Да засиля взаимодействието на органите на общинската власт и гражданите с районните  инспектори от Столична полиция по опазване на обществения ред;

 5. Да задължа районните кметове да продължат работата на местните комисии за обществен ред и сигурност съвместно с Районните полицейски управления и да разработят местни договори за сигурност и местни карти и планове за осигуряване на обществения ред и сигурност;

 6. Да осигуря изработване и публикуване на единна карта за местоположението и вида на осъществените престъпления в столицата;

 7. Да инициирам изработване на общинска база от статистически данни (различна от полицейските сводки) за извършени нарушения на реда в столицата, като включа активно гражданите в процеса на докладване и предложа алтернативни форми за известяване-телефон, интернет, факс, електронна поща, поща и др.;

 8. Да следя на седмична база информацията от изминалите дни по т. 7 в това число: концентрация по райони, видове престъпления, отчетени или неотчетени от полицията;

 9. Да изслушвам лично на всеки 2 седмици доклад от началника на Столична полиция на редовна среща в кметството, на която ще присъстват: областния управител, началниците на всички РПУ и заместник-кмета по сигурността. На тази среща ще се набелязват цели и ще се отчитат резултати;

 10. Да насоча усилия и ресурси към превенцията срещу евентуални бъдещи престъпления или нарушаване на реда в съответствие с постъпилата информация;

 11. Да осигуря видеонаблюдение в зоните около общинските училища и в детските градини (за да се противодейства на разпространението на наркотици и насилието сред учениците и децата), на кръстовищата (като превенция срещу тероризма и посегателствата на собствеността), както и около основните пешеходни зони на града и на други рискови места;

 12. Да продължа мерките за решаване на проблема с безпризорните кучетата чрез кастрация и въвеждане на контрол  и отчет на домашните любимци, посредством общински регистър на домашните животни и регистър и обозначаване на безпризорните животни;

 13. Да разработя съвместно с отговорните институции работещи програми за защита и връщане в училищата на «децата на улицата»-жертва на насилие, на зависимости и принуда;

 14. Да осигуря ефективна система за охрана на парковете и други публични зони и да предприема мерки за обезопасяване на детските площадки;

 15. Да насоча специално внимание към рисковите райони и да осигуря  постоянно полицейско присъствие, поддържане на уличното осветление и санкции за нарушителите на обществения ред и чистотата в града;

 16. Да въведа категорични промени в Наредбата за обществения ред на столицата като завиша санкциите и глобите при нарушаването й, включително и от дейността на питейни и увеселителни заведения, от търговски обекти, строителни дейности и пр.;

 17. Да разработя т.нар. карти за шум (шумов кадастър), ще разработя и предложа на СОС специална наредба за ограничаване на шумовото въздействие в столицата и ще възложа контрол върху нейното спазване на специализирано звено към общинската администрация;

 18. Да се заема приоритетно със сериозния проблем с комуникационните  кабели, опасващи в гъста мрежа целия град. На много места тяхното прекарване е напълно несъобразено с елементарната естетика или порядък. Ще потърся отговорност както за начина за поставянето им, така и за заплащане на правото за това.
Следващи точки от програмата:

· Защо се кандидатирах за кмет?
· Мисия и принципи
· Ситуацията в столицата
· Управленски приоритети
· Благоустроена София
· Придвижване на гражданите
· Община за хората
· Спокойна София
· Чист град
· Услуги за хората
· Парите на града
· Етична София
· Здравето на града
· Красив град
· Образован град
· Усмихнат град

Можете да коментирате както цялата програма,
така и всяка нейна точка поотделно.
Изтегли програмата в PDF файл:
58 страници, 475 Kb
КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО ВАШИТЕ ТЕМИ
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL