Аз обичам София

Мартин в "Седмицата" на радио Дарик (цялото интервю)

радио Дарик радио, "Седмица",

Водещ:
Мартин Заимов, кандидатът за кмет на София от Алианс за София на СДС и ДСБ, №8 в бюлетината. Шест теми, да видим дали ще успеем да ги изговорим за 15 мин. Затова ви моля за конкретни отговори. Къде ще построите завода за боклук?
Мартин Заимов: Има, дори днес одобрени от общинския съвет 3 локации – Кубратово, Хан Богрво и Кремиковци.
Водещ: Вие къде смятате, че трябва да се построи, рискувайки да загубите избирателите в момента от това място?
Мартин Заимов: Вижте, завод за боклук има в центъра на Париж, завод за боклук има в центъра на Мадрид. Няма да изброявам всички градове, в които в центъра има завод. Заводът е качество за жителите наоколо. Не говорим за депо за боклук, говорим за завод. Боклукът, или отпадъците както е по-правилният термин, са богатство, те могат да произвеждат най-различни неща. В тях има скрити богатства.
Водещ: Според вас Кубратово, Хан Богров или Кремиковци е добро решение?
Мартин Заимов: Мисля, че на днешна дата след много анализи, защото в общината не, но в администрацията на общинския съвет има мислещи хора. Администрацията дали са си труд, взели са едно решение. Няма аз в момента като кандидат-кмет да оспорвам това решение. Изобщо никога няма да оспорвам решенията на общинския съвет. Мога, след като съм кмет да дам друго предложение, общинският съвет да реши.
Водещ: Но вие нямате по този въпрос друго предложение?
Мартин Заимов: Не е необходимо. Аз имам много идеи, но не са необходими в момента.
Водещ: А къде ще държите боклука, докато бъде построен заводът, така че софийският боклук да не се превръща в основна тема за Европа, както стана през тази седмица?
Мартин Заимов: Дори в момента по същите решения на общинския съвет има две места за депониране на твърди отпадъци. Едното е гара Яна, другото е Владо Тричков. Те съществуват. Това обаче изисква време за изграждане, иска преговори с гражданите, разяснения, ползите, вредите. Това е дискусия. По отношение на Суходол, съвсем очевидно е, г-н Борисов между другото е поискал отваряне на Суходол, защото има писмо, депозирано в министерството на околната среда. Така че това е поискано, защото това е единственото решение, разумно. Само че трябва суходолци да имат доверие на кмета. Те днес нямат. На мен ще имат доверие и ще знаят, че затварянето на депото след 18 месеца, защото то ще трябва да се отвори, затварянето означава след две години и половина чуден парк. Защото всички останали софиянци са изключително задължени на суходолци. И това задължение трябва да се материализира, и то ще се материализира. Проблемът е в доверието. Много са ги лъгали, не само тях, всички софиянци много са ги лъгали.
Водещ: Тоест решението, което предлагате в Суходол, докато се изгради друго депо за твърди отпадъци, което може да бъде във Владо Тричков или..
Мартин Заимов: Гара Яна.
Водещ: Гара Яна и след колко време завод на едно от трите места, които изброихте?
Мартин Заимов: Говорим твърди битови отпадъци, съвсем специфично е.
Водещ: Богров, Кремиковци или гара Яна?
Мартин Заимов: Богров…
Водещ: Това е решението, това е планът?
Мартин Заимов: Не, не. Това е досегашното решение на общинския съвет. От момента, в който аз стана кмет, това нещо ще бъде разгледано много подробно и ако има недостатъци, тези недостатъци ще бъдат изтъкнати пред общинския съвет и в рамките на месец, максимум два, ще имаме окончателно решение.
Водещ: А как ще накарате софиянци да си събират разделно отпадъците?
Мартин Заимов: Това също е въпрос на многобройни технически решения.
Водещ: Ами то техническите ги има, ама никой не си хвърля боклука отделно.
Мартин Заимов: Не, не, не, технически решения, никой в администрацията на софийска община не си е свършил работата. Технически решения означава, например, давам само пример, всяка една кофа на всяко едно домакинство или на всяка една фирма се мери. И таксата се плаща спрямо тежестта на измереното…
Водещ: Кой ще ги мери, г-н Заимов?
Мартин Заимов: Казвам, че има такива технически решения. Те не са скъпи. Защо? Защото при разделното събиране от страна на гражданите, ако сложим отделно картона и хартията, отделно стъклото, отделно батерийките, лекарствата и т.н. той спестява изключително много пари на общината и на този, който ще преработва боклуците. Така че технически решения съществуват. Цената на измерване на кофата, на всяка една кофа, е по-малка, отколкото цената на разделяне на боклука, когато той…
Водещ: Това с меренето звучи толкова невероятно в момента на слушателите ни, които живеят в тази действителност, че…
Мартин Заимов: Но г-н Вълчев, аз всеки ден се срещам с хора, които ми казват, това, което казвате е невъзможно. Ама как? Вижте, аз ви казвам, и това се е случило в стотици градове в цял свят. Това не са сънища. Това не е идеализъм, това е прагматика, разумни решения за разумни хора.
Водещ: За да свършим с чистотата да кажете на колко време ще миете всяка една улица в града?
Мартин Заимов: Това го има дори в програмата. Ако някой би искал да прочете тези над 60 страници, ще го намери. Основните улици на София се мият ежедневно. За всички останали улици има редовно почистване със съвсем ясен график. Хората, които имат договор, концесионен, защото днес половината от парите всъщност са за почистване, не просто за събиране на отпадъци и за тяхното превозване, а за почистване на София. Тези хора имат ясни и категорични санкции при липса на почистване. И биват санкционирани. И София става чиста.
Водещ: Тоест според вас София има пари всеки ден да мие улиците?
Мартин Заимов: Не всяка една улица, това дори не е нужно…
Водещ: Всички основни улици, а кварталните и малките?
Мартин Заимов: Кварталните и малките по редовен график. Но вижте, зависи от улицата, зависи от мястото, зависи от това колко се замърсява, зависи дали някой наоколо строи, зависи дали наоколо има парк. Значи, не мога да кажа редовността на всяка една улица в София. Ще ви дам една хубава пропорция. Не е свързана с чистотата, но за да разберете защо не е възможно сега да се каже точен график. Г-н Борисов се хвали с поправката на 640 хил. кв. м улици. Това му е основна хвалба. Знаете ли колко са в София всички – 35 млн., казвам на вас, казвам на всички…
Водещ: Квадратни метра?
Мартин Заимов: Да. Казвам на вас, казвам на всички софиянци. Никога няма да се похваля с работа, свършена за 2%, никога. Не бих се похвалил и за работа, свършена 10 %, ще ми е неудобно.
Водещ: Тема №2 – придвижването. Първата линия на метрото, която трябва да се строи, когато приключи този лъч към „Младост”? Изберете си сега избиратели, които ще гласуват за вас като чуят, че ги предпочитате пред останалите като посока на метрото?
Мартин Заимов: Никого в София не предпочитам. Ако има някой, който трябва да бъде предпочитан от софийската управа, по дефиниция това са по-крайните квартали на София спрямо центъра, те са напълно пренебрегнати. Няма никакво съмнение, че всички хора, живеещи в по-крайни квартали са онеправдани спрямо тези, които живеят в центъра. Не казвам, че в центъра няма проблеми.
Водещ: Кажете линията на метрото…
Мартин Заимов: Не е въпросът кой линия. Значи, три линии трябва да има в кратки срокове. Като казвам кратки срокове аз се ангажирам с построяване на 20 км метро за моя мандат. Сегашната линия е под 10 и е строена 30 години. В Мадрид, като пример давам само Мадрид, 20 км. Метро, повече от 20 спирки, се строят за една година. Така че съвсем сигурно е, че в София могат да бъдат построени за 4 години.
Водещ: Така и къде ще ходи това метро?
Мартин Заимов: Метрото, първо трябва да се, защото казвате първата линия ще се приключи – да, ще се приключи и то до една година-две години максимум. И тези хора, които я строят…
Водещ: Това е за „Младост” до околовръстното?
Мартин Заимов: Да. Не само до околовръстното, но и до летището през „Дружба”. Там има разклонение. Втората линия е от „Надежда” до „Хладилника”. Третата линия е от „Левски” до „Княжево”. И тези трябва да ги има час по-скоро. И ще ги има, защото досега софиянци са работили за някаква си компания, японска, корейска, китайска, питайте г-н Борисов. Няма никакво значение каква е, може би може и да е българска, нямам представа. Но компанията, софиянци досега са работили за тази компания. От сега нататък компанията ще работи за софиянци.
Водещ: Ще ограничите ли влизането в центъра на София с кола, за да се намалят задръстванията? Пак тежък избор, защото тези, които ще са ограничени, те няма да гласуват за този, дето ще ги ограничи?
Мартин Заимов: Преди да ограничавам когото и да било, и то много преди да ограничавам когото и да било, свободата на избор е най-важното нещо, едно от най-важните неща в едно добре работещо общество. Никого няма да ограничавам до момента, до който не съм си свършил работата. По отношение на придвижването в София първото нещо, което трябва да се свърши е общественият транспорт. Изключителен скандал е нашият обществен транспорт. За 4 години не само трябва да се поднови 50% от парка, и трябва да се увеличи с поне 15% или 20% трябва да се увеличи паркът, защото днес има 800 превозни средства общо. В комунизма всяка сутрин са излизали 1400. значи очевидно имаме проблем с броя. Досега 4 години подновяването е било 10%. Аз казвам, че ще има 50% обновяване. Не само това, общественият транспорт ще позволява на възрастни хора нормално да го използват. Не с тези стъпала, които са от преди 17 или 20, или 30 години. Средната възраст на тези возила днес е повече от 15 години, средната възраст. Това е безобразие. Колко души днес ще возят семейството си и ще се чувстват сигурни, ако колата, вана или автобусът е повече от 15 години.
Водещ: Добре, оправяте градския транспорт, слагате ли такси…
Мартин Заимов: Възрастните хора ще има веднага възможност, веднага, съвсем скоро, веднага лесно да се качват на превозните средства.
Водещ: Слагате ли такса, за да се влиза в центъра например като в Лондон?
Мартин Заимов: Вижте, Лондон не решава проблема със задръстването, къде успешно, къде не, в продължение 30-40 години, чак сега слагат такса. Ние сме непрестанно криворазбрана цивилизация. Нещо някой видял както тези, колчетата, подвижните колчета, които общината е сложила на Граф Игнатиев. Паметник на глупостта са тези колчета. Те са много модерни, те са много ценни, но те са единствено и само инструмент за помощ на полицията. Те не могат да заменят полицията и в никой нормален град не я заменят.
Водещ: А паяците оставяте ли?
Мартин Заимов: Паяците, вижте, в синята зона, значи първото нещо е обществения транспорт, по отношение на общия ви въпрос, второто нещо са паркинги. Пак, простете, но ще трябва да напомня с какво се хвали г-н Борисов. 12 идейни проекта за подземни паркинги. Пак казвам, на мен би ми било неудобно, ако се хваля с нещо подобно, ако е взело повече от два-три месеца. Това е срокът за идеен проект. 12 екипа или 6 екипа правят 12 идейни проекти за два-три месеца. Ако има достатъчно добър контрол и натиск над тях го правят за 1 месец. В противен случай не правят никога повече идеен проект за никого. Защото значи, че са некомпетентни. Не са необходими 12, за 24 месеца.
Водещ: А паяците?
Мартин Заимов: Завършвам с паяците. Значи, паркинги до края на мандата ми ще има повече от 5 000 подземни места в централната част на града. Ще има повече от 3 000 на т.нар. буферни или транзитни зони, които хората пристигат с влак или идват от провинцията могат да си спрат там спокойно колата и отиват с метро до центъра на София или с удобен градски транспорт. Това е решението и въпроса със спирането. Знаменитите 9600 места в синята зона поетапно изчезват.
Водещ: А паяците остават?
Мартин Заимов: Паяците разбира се, че остават. Естествено, че остават, защото друг ключов проблем за придвижването в града са мутренските коли, които спират, където си поискат, полицаите не смеят да се обърнат към тях, защото властта им не позволява. В момента, в който изгони някой една мутра, се оказва, че има някаква друга мутра някъде във властта, която се обажда на полицая и почва да го ругае. Паякът ще вдига мутренските коли на първо място и тези, които задръстват града. Или на младите госпожици с руси коси, с огромни мерцедеси, които запушват улицата и не се интересуват от клаксонирането. Паякът отива веднага, вдига колата и взима глобите, които досега се взимат от нормални хора.
Водещ: Бихте ли дали конкретен срок, в който по бул. „Дондуков” например, който е централен булевард на България един, хайде да не кажа даже инвалид, една майка с количка ще може да се разходи от край до край по тротоара ме, без непрекъснато да се затъква някъде колелото, така че да има скосявания, които да не бъдат обикновено на шахтата, така че да пропада, количката, кога точно това ще се случи на „Дондуков”? И този въпрос ще го задам на всички, записваме датите и който стане кмет се проверява кога ще се случи?
Мартин Заимов: Веднага казвам, за „Дондуков” не повече от година и половина.
Водещ: След една година целият тротоар ще бъде променен от край до край?
Мартин Заимов: Значи вижте, преди да направя всичко това, което обещавам, ще ми трябват няколко месеца да реформирам общината издъно. Ще трябва да ми дадете тези няколко месеца и след това тече едната година.
Водещ: А какво ще направите, за да може чужд инвеститор да намери общината в София? Първата табела, която вижда човек като влиза от Калотина е Подуяне на български.
Мартин Заимов: Вижте, преди да се грижим за чужденците, това е важно, преди да се грижим за чужденците ще се погрижа за гражданите на София. Всички табелки на всички улици ще бъдат направени. Пак ще ме попитате за срок. Дайте ми, да кажем, две, две години и половина. Всички табелки, включително и всички пътни табелки за придвижване на хората, които се придвижват. И те ще могат спокойно да бъдат на два езика. Тази работа с как се изписва българската дума на английски, повярвайте ми, знам много добре. Няма кой да спори с мен как се изписва.
Водещ: Вас няма смисъл да ви питам строежите или дърветата, но пък, честно казано, безапелационният избор на дърветата сигурно отблъсква избиратели, които имат желание да инвестират? Защото София е град, в който се инвестира много, много се строи.
Мартин Заимов: Господата, които инвестират ги познавам изключително добре. Само за месец и половина съм имал четири или пет срещи с различни инвеститори. Значи те са няколко хиляди компетентните строителни инвеститори в София. Много далече от 1 018 621 избиратели. Тези господа обаче са много важни. Те правят всичките ни сгради. Това е частният сектор, който произвежда сградите ни. Част, голяма част може би от тези сгради са добри. А инвеститорите, строителните предприемачи имат изключително голям интерес общината да си гледа работата и това, което тя прави да бъде предвидимо. Тоест не е проблемът в това, че общината иска да има повече паркове, че общината ще иска, защото тя днес не иска, общината ще иска да има повече дървета и повече паркове, категорично, и един предприемач, който строи до хубав парк, получава сграда, която е много по-ценна, отколкото един предприемач, който строи по средата на нищото и няма улица до сградата. Предприемачите ще ме подкрепят с две ръце. Те само това искат, общината да си гледа работата. Попитайте ги.
Водещ: ще затворите ли „Кремиковци”?
Мартин Заимов: „Кремиковци” на първо място…
Водещ: Къде ще идат тези хора, които работят там?
Мартин Заимов: Работещите в „Кремиковци”, в София има и ще има още повече работа. Ако нямаше работа в София, нямаше непрестанно да чувам оплаквания, че София има 2.5 млн. потребители на града. Нали, непрекъснато чувам, хора идват отнякъде, защо идват тук. Ние всъщност тук живеем, те ни затрудняват и с трафика и със задръстванията и т.н. В София има много работа за много хора. Не е проблем на работещите в „Кремиковци”. На тях, уверявам ви, ако трябва лично ще се погрижа да им се помогне в намирането на работа. Въпросът обаче не е в закриването на „Кремиковци”, въпросът е в абсолютната некомпетентност и неспособност на администрацията на г-н Борисов да налага санкции. Санкции трябва да се налагат. Не само върху „Кремиковци”, върху стотици предприятия, които замърсяват въздуха на града, създават сериозна заплаха за всеки един от нас. Трябва да видите статистиката за белодробните заболявания и за сърдечносъдовите заболявания. Също така друг замърсител е общественият транспорт. Погледнете статистиката на замърсяване на София от обществения транспорт. Директна отговорност на г-н Борисов.
Водещ: Колко трябва да бъде средната заплата на един софийски учител? 650, колкото предлага правителството, или близо 800?
Мартин Заимов: Заплатата на всеки учител в България, но очевидно, че в София трябва да е малко по-висока, защото стойността на живота в София е по-висока, отколкото на други места в България. Заплатата на всеки учител трябва да бъде толкова висока, колкото той става доволен, колкото той предизвиква уважение към себе си от останалите членове на обществото. Конкретната заплата на българския учител трябва да се реши в едни работещи преговори между учителите и правителството. Това, че правителството е неспособно да проведе такива преговори, г-н Вълчев, аз нямам добра дума да кажа за българското правителство.
Водещ: Добре, вие ако станете кмет, ще компенсирате ли учителите за времето на стачката, защото тези решение ще се взимат може би в края на годината окончателно? Защото сега общинският съвет отхвърли тази идея, но може би ще се върнете към нея?
Мартин Заимов: Учителите по принцип могат да получават допълнителни пари от бюджета на всяко едно училище, ако има спестени пари от фонд работна заплата. Очевидно е, че ще има много спестени пари, след като те в момента не получават заплати. Така че техните пари никъде не са отишли, те са във фонд работна заплата. А компенсацията, която аз ще я дам е съвсем друга. Тя е компетентно управление на всяко едно училище, справедливо. Всички училища в София са равни и важно много е директорите на училищата какви хора са, дали могат да управляват качествено като истински мениджъри училищата. Общината ще даде всичката помощ, която е необходима, включително и финансова, за квалификацията на директорите. Това е ключов въпрос за училищната система.
Водещ: Кучетата или децата, г-н Заимов?
Мартин Заимов: Децата, г-н Вълчев.
Водещ: Е сега кучкарите няма да гласуват за вас?
Мартин Заимов: Напротив.
Водещ: които искат да си ги разхождат, да си пикаят кучетата в пясъчниците на децата…
Мартин Заимов: Чуйте ме. Преди няколко години, сега в момента понеже говорим за много неща, не мога да си спомня, струва ми се преди три или четири години, има наредба на Столична община, която упражнява определени изисквания към собствениците на кучета, които са справедливи изисквания и за самите собственици. Как да ги разхождат, къде да ги разхождат. Срещу тези изисквания общината поема сериозен ангажимент – във всеки един квартал да има определена градинка за собственици на кучета. До днешна дата този ангажимент не е спазен никъде.
Водещ: Как ще накарате един собственик на куче да ходи до градинка, която се намира през две градинки от тази, която му е най-близо?
Мартин Заимов: Г-н Вълчев, вие имате ли куче?
Водещ: Не, нямам. Имам две деца.
Мартин Заимов: Не, не, чуйте ме. Хората, които имат кучета, едно от нещата, които правят, когато ги разхождат, че отиват при други хора с кучета, не сте ли забелязал? Те не разхождат кучето си сами. Едно от ценните неща за собственици на кучета, специално възрастни хора, увеличава се продължителността на живота, има ясна статистика. Сам човек, който живее с домашно животно, куче специално, му се удължава продължителността на живота. Защо? Защото кучето създава социална функция за този индивид. То води човека по един естествен начин при други подобни хора и те си общуват. Тези градинки, попитайте който и да е собственик на куче, ако има градинка на обозримо разстояние, той ще заведе кучето си там. Общината е длъжна да създаде тези градинки. Нито един собственик на куче няма да заведе кучето си в пясъчника с деца. Най-малкото, защото другата част от ангажимента на общината, който не се спазва е санкция на този човек. Значи санкции ще има в общината, г-н Вълчев, повтарям го за не знам кой път дори в това интервю, ще има санкции, от които хората, които нарушават ще ги боли много.
Водещ: Как ще закарате канализация до всяка къща? Абсурдно е толкова скъпи къщи в скъпите квартали на София да нямат канализация, обаче нещата не зависят май докрай от общината заради тази концесия?
Мартин Заимов: Първото нещо, не, не, концесията, вижте, концесионерът никога не е виновен. Винаги е виновна общината, защото или е направила лош договор, както е случаят със „Софийска вода”, или е направила лошо следене, лош контрол, или не санкционират както трябва. Винаги е виновна общината, тя е отговорната. А по отношение на канализацията до всяка къща – в две посоки. Преди малко говорихме за строителството в града. Строителство без налична канализация – не. Но тук е отговорна общината, тя трябва да предостави канализацията. Предоставяне канализация, какво значи това, концесионерът ще си върши работата. Ако не, ритник в града, в задника.
Водещ: Ще приватизирате ли „Топлофикация”?
Мартин Заимов: Въпросът на „Топлофикация” е съвсем друг. „Топлофикация” принадлежи на всички нас. Общината има мажоритарно участие в „Топлофикация”. Това значи, че аз лично ще се ангажирам с управлението на това изстрадало дружество. То е изстрадало, знаем името на господина, който го управлява доста години, той е лично отговорен, независимо от това колко пари е присвоил. И това е, което трябва да се докаже. То е важно, за да може да седи дълго време в затвора, но това, което няма нужда от доказателство е очевидното му лошо управление много години.
Водещ: Ще завършим с парите, което е силата ви. Какви ще бъдат данъците и таксите по време на вашето управление? За да се управлява добре градът, ще увеличите ли местните данъци и такси или ще бъдат намалени?
Мартин Заимов: Минимално.
Водещ: С какви пари тогава ще вършите всичко това?
Мартин Заимов: Ние в София ходим по пари. Няма кой да ги събере. Мога да кажа по отношение на такса смет. Казах, че ще трябва да се промени цялото отношение към отпадъците в София. Минимум 20% ще намалее такса смет, само като се спре балирането – този грандиозен скандал, който ние софиянци разхождаме нашите отпадъци по цялата страна. Станахме за смях пред цяла Европа. И плащаме освен това около 30 млн. лв., 30% от целия разход за почистване. Това е грандиозен скандал, на фона на обещанията на г-н Борисов, още по-голям скандал.
Водещ: Ще увеличите ли наемите на общинските имоти или те ще останат ниски? Този въпрос съвсем не е толкова безсмислен, защото ниските наеми се свързват със социални функции?
Мартин Заимов: Много добър въпрос. Няколко отговора. Общината, общинската управа се опитва да приватизира „Софийски имоти”, без да каже колко, каква е стойността на активите в „Софийски имоти”. Ето сега да видите как поемам риск, без да се притеснявам от това. Моята лична оценка, без да знам почти нищо за това дружество, освен че е далавера от самото начало, моята лична оценка е, че има над 1 млрд. активи. А същевременно е платило печалба миналата година, ако не се лъжа, на общината 600 000 лв. Значи сметнете колко са 3-4% на 1 млрд., за да разберете пропуснатите ползи за всички софиянци. Да не говорим, ме няма общината днес ясна цифра за броя общински жилища. Попитах всеки, който можете да си помислите, с изключение на г-н Борисов, и него ще го попитам, колко общински жилища има в София, защо има хиляди хора, които чакат за общинско жилище, защо има хиляди хора, които са недоволни от обслужването на общината? В София ще има, ще трябва да разберем колко са, нали, но усещането ми е, че трябва да има два пъти повече. И ще ги има.
Водещ: Добре, вашите петнайсетина минути в националния ефир на Дарик радио свършиха, къде отивате днес, как изглежда кампанията ви?
Мартин Заимов: Веднага сега отивам на дискусия с хората от листата ми кандидатите за кметове на отделните общини, за да им обясня точно какво очаквам от тях.

КОМЕНТИРАЙ
  Въведете кода
ВКЛЮЧИ СЕ!

Публикувай тук важните за теб теми

В Обектив докладвай за прболемите в твоя квартал

Създай си приятели - с опцията за лични съобщения

ПИСНА МИ! - гласувай за най-горещите проблеми

Нов ПотребителВход
АКТУАЛНО КАЛЕНДАР
RSS

Петър Москов: "Алианс за София" ще бъде опозиция на управлението на Борисов

Извадка от пресконференцията в "Синият лъв"

Споразумение за принципите за работа в защита на интересите на гражданите на София

Видео: Пресконференцията на Мартин от 29.10.2007

Сряда, 31-ви октомври: Пресконференция на избраните за общински съветници от Алианс за София.

Пресконференция на Мартин Заимов – 29.10.2007

Жалба от Мартин Заимов, относно прозрачността на бюлетините

Мартин Заимов за изборите - bTV

Мартин Заимов: Винаги ще бъде опозиция на Бойко Борисов

Мартин Заимов: Зад мен застанаха демократично настроените хора в София

 
НОВИНИ НА ТВОЯ E-MAIL